...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައިޓުމީޓަރު
ނ.
ފޮޓޯ ނަގާމީހުންނާ، ފިލްމުނަގާ މީހުން ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
މި ބޭނުންކުރަނީ އެތަނެއްގައި އަލިހުރިވަރެއް ބެލުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ