...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައްލައްއެޑުން
މ.
(ޏ) އެކަކު އަނެކަކު ދެރަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މަލާމާތްކޮށް އެއްޗެހި ކިޔައި އަނގައިން އަޑުލައްވައި ވައްތަރުޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ