...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައްޓި
ުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގެ މަތީބައިގައި ގަދަނޫކުލައިގެ ފުޅާ ރޮނގުތަކެއް ކަތިކޮށް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ކަންފަތްގަނޑާ ދިމާޔަށް ބަނޑުދަށުގައި ކަޅުކުލައިގެ ލައްތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ ގަދަނޫ ކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތުގެ ކުލައަކީ ރިހިކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަފަ . ބަގުޑި . ކަނޑުމަސް . ކަންނެލި . ވޮށިމަސް . ފަރުމަސް . ލައްޓިބަގުޑި . ގަލުނަނު . ގޮށަމަސް . ގޮޓެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ