...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަވަ
ނ.
(1) ޅެމުގެ ބާވަތެއް.
(2) މިއުޒިކުގެ ހަމައަށް ފެތޭގޮތަށް ނެރޭ އަޑު.
(3) (ސ) ލަސް.
(4) (ބދ) އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަރުބީ . ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ . ހަރުބީމަތީލަވަ . ހަޅޭއްފަޅޭއްޖަހައިގަތުން . ހަވަރުތުންފުހި . ހަވާސުލައިމާނު . ހަމަ . ހަދަނޑިވަޅުލަވަ . ހިކާކަލޯލަވަ . ހިލިގަތުން . ހެލަވަރު . ހޭރިޔާ . ހޭރިޔާޖެހުން . ހޮޅި . ހޮޅިލަވަބައި . ހޮޅިގަނޑު . ނައްކާރަލަވަބައި . ނަގާކިއުން . ނަޣަރާޖެހުން . ނާށިޖެހުން . ނާނާ . ނާނާކިއުން . ނާބަޖެހުން . ނާސިމުޖުރާ . ނާޗަރަންގީ . ނެށުން . ނެއްޓި . ނެއްޓިލަވަބައި . ނެއްޓިޖެހުން . ރަށްގުޑާ . ރަނގަރަނގަތޮޅިމުރަނގަދެތޮޅި . ރަންޑީ . ރަމްޒާންމޭނާ . ރަތްވިލާދަޅަ . ރާތީބުކުރުން . ރާތީބުލަވަބައި . ރާގު . ރިނބުދޫކޯމާޅި . ރިވާޔަތު . ރޯލު . ބަނޑިޔާޖެހުން . ބަނަ . ބަނަކުރުން . ބަނަވުން . ބަބުރުނެއްޓި . ބަބުރުބެރު . ބައިވެރިޔާ . ބާރަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ