...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަވަހޮޅި
ައިފައި ހުންނަ ހޮޅިބުރިއެއްހެން އޮންނަ ނުވަތަ ދެފަރާތުގައި ވައްރޮނގުތަކެއް ހުންނަ ތުނި ފޮއްޗެއްހެން އޮންނަ އެއްޗެއް.
މީގައި ހުންނަނީ މިއުޒިކާއު އެހެނިހެން އަޑުތައް ރެކޯޑްކޮށްފައެވެ.
މީގައި ހުންނަ އަޑުތައް އަޑުއަހަނީ ލަވަހޮޅިޖަހާ އެއްޗަކުން ޖަހައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލްބަމް . ތަލި . ލަވަހޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ