...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަވަނު
ނ.
އުކުޅުވަޅާއި، ފޫކޮޅާއި، ދެފައިދެގޯޅީގައި އުފެދޭ ހަމުގެ ބައްޔެއް.
މިއީ ފުސްކުލައެއްގައި ހުންނަ ބައްޔެކެވެ.
ކެހުން ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިޔުޒިކު ކުޅުން . ލަވަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ