...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަވަމުން ގެންދިއުން
މ.
ގެރިބަކަރި ނުވަތަ ދޫނި ސޫފާސޫފި ނުވަތަ ފަޅުމަތީގައި އުޅޭމަސް ވަކިތަނަކަށް ވަކިދިމާޔަކަށް ގެންދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ