...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަވަފޮށި
ނ.
ޗާބީ ދީގެން ލަވަޖެހޭގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ފޮއްޓެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަވަކިޔަނެފޮށްޓާ . ލަވަފެށި . ލަވަފޭށި . ލަވަފޮށިޖެހުން . ލަވަފޯޓި . ލާފޯޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ