...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަފަ
ނ.
(ސ) ލަފު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްވާމަހަ . ނަވަރަންނަ . ނަގޫހުދުމަޑި . ނިލަގަނޑު . ރާތާގާބަރި . ބަސްކަވައިލުން . ބަޑިތަކުރުވިހޭރޭ އަލަފަތް އައިހެން . ބިހަލަ . ބެރުހަމުނާ . ކަނބާދި . ކަނޑުކަޅުއޮށް . ކަރުކޮވާ . ކައްޓާ . ކުދިބޮލި . ކުލަދޯލަ . އަޅައިގޮވުން . އަލަފަތުބަޖިޔާ . އުކުލަފަތިގަނޑު . އޮލިފަތިގަނޑު . ވަރުނައަބާރަނަ . ވޮޑަ . ވޮޑެޔާ . މަސްއޮޑިއަތިރި . މަޝްވަރާކުރުން . މާކޮށާރު . މީޒާން . މުރަމަހި . މޫމިޔާ . މޯޅިކޮށްލުން . ފަންނުމަސް . ފަންދެމުން . ފަސްލަކުނުކަން . ފުށްކޮލި . ފުށްފަތި . ފެހެނޑަވެޔޮ . ދަޅި . ދަމައިލުން . ތަރާދު . ތަކުލެފަތި . ތިލަފަށަށްއަރައިގެން އުޅުން . ތިލަފަތުތަށި . ތިލަފަތްގައު . ތެލަފަތް . ތެލެފަތާ . ތެލެފަތް . ލަފާއޮޑިޔަށް އިސްނުވާށެވެ. ފުރާއޮޑިޔަށް ފަސްނުވާށެވެ. . ގަދަބިންފާޅަ . ގާތްކޮށްލުން . ގާތްގަނޑަކަށް . ގިލެއިފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ