...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަފާ
ނ.
(1) އަނެކަކަށްދޭ ޚިޔާލެއް ނުވަތަ މަޝްވަރާއެއް.
(2) ނއ.
އަޚްލާޤް ރަނގަޅު.
މިސާލު:
އެއީ ވަރަށް ލަފާ ކުއްޖެކެވެ.
(3) ކ.
ލެފުން، މިބަހުގެ ވާކަމާއި އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާމުޖާދާ . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިރުކޭތަލަ . ހިއަމިތުރު . ހިތުފާހަގަ . ހީކުރުން . ހީވާގޮތް . ހެއުލަފާ . ހެޔޮނުބައި . ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ . ނުލަފާ . ނުލަފާކަން . ރާއޭދިނުން . ބަވަތި . ބަވަތި . ބަޖެޓް . ބުޅިތުނބި . ކަނބައިދިކިލެގެ . ކުލިނިކު . ކޮވެލިފާނަ . އަންދާސީ . އަންދާސީހިސާބު . އަންދާސީކުރުން . އަމިއްލައަމިއްލަޔަށް . އިބިލީސް . އިފުރީތު . އެކަމަކު . އެއްވަނަބުއްދި . އޮގަރުކިޔެވުން . ވައިމަތިކިއުން . ވޮށިމަސްމިޔަރު . މަޖޫސީން . މަޝްވަރާ . މާރާދަކަން . މާކުސް . މިން . މީދީނާސްވަރު . މުޝީރުން . މުޝްތަޝާރު . މޫލެވިޔާއްދަ . މޭނާކަން . ފަސްމާރި . ފަސްމާވަގު . ފާސިގުކަން . ފާސިގުވުން . ފިރުޢައުނު . ފިތުނަ . ފުރޭތަ . ފުރޭތަހެދުން . ފެތުނުއޮޑީ ރިޔާ ދަށުވިޔަސް ކަނަކުއަތްދަށުނުވާށެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ