...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަފު
ނ.
(1) ފުއްކަނދުރާ.
(2) އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ހަމުގެ ކުލައާ ކުލަ ތަފާތުކޮށް ހުންނަތަން.
މިސާލު:
އުފަންލަފު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހިމަފުށް . ހިމުންފުށް . ނަން . ނަސްރުގެ އާޔަތް . ނާށިގަނޑުކަނދި . ނިޝާސްތާ . ނުރަސްމީދަތުރުފުޅު . ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް . ބޭސްކަރަ . ކުފުރުބޮނޑި . ކުޑަބަދިގެކޮޅު . ކޮން . ކޮމާކޯޅި . ކޮފުން . އަބުޖަދުކުރުން . އަކުރުކޮޅުތާ . އަމިއްލަފުޅު ދަތުރު . އެމުނިއެކުލެވުން . އޮލަފުށް . ވެންބޮޅުތަރަފަނަ . މާނަކުރުން . މުއި . މުޙާވިރާ . ފަތްމިނިބިބީ . ފުށްލާނާށި . ފުއްޕަނި . ފޮދު . ދަނޑިއަލުވި . ދިލަފޮށި . ދެލަމަހަ . ދެލިމަހިފިތް . ތަރަފަނަ . ލަބު . ލަފަ . ލަފު . ލަފެ . ލަފޮ . ލުނބޯހުތުތާ . ލުނބޯއޮށުހާ . ގައްޕުޓެ . ގެތުން . ސުވާލުމާކު . ޑައްބަ . ޓީ.ބީ . ޢިބާރާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ