...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަފުޒު
ނ.
(1) ދައްކާވާހަކައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާނައެއް ދޭހަވާ ވަކި ކޮންމެ އަޑެއް ނުވަތަ އަޑުތަކެއް.
މިއަޑުތައް ލިޔެފައި ހުންނައިރު ހުންނާނީ ވަކިވަކީންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަސްރުގެ އާޔަތް . ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް . ކޮމާކޯޅި . ކޮފުން . އެމުނިއެކުލެވުން . ލުނބޯހުތުތާ . ލުނބޯއޮށުހާ . ގެތުން . ޢިބާރާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ