...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަފެ
ނ.
(ގ) (1) ލައް.
(2) ލަފު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރޮނގުހިކާ . ހުޑޫ . ހޮން ބޮއް . ނިޔަރަކަޅޯއް . ރަތްކިރުޅިރައިވެރިމަސް . ރިހާކުރުލެބުރު . ބާތުންމަސް . ބިންބޯހަނދި . ބުރަނދު . ކަށިކޮކާމަސް . ކަށިތުންފިލޮޅު . ކަނޑުކަޅުއޮށް . ކަރަވެރިމަސް . ކަޅަހަނދި . ކަޅަލިބިބީ . ކަޅިހި . ކަޅުއޮށް . ކައްޓެލަކަލިޔާ . ކަސްފާނަ . ކޮތަރިރީނދޫދަންބޮޑު . އޮޅުފަތިމިޔަރު . މަނި . މަލަނެގުން . މަލަދެއްކުން . މަލަގަސް . މަޒްޔު . މުތަ . ފަތްމިނިބިބީ . ފުނައި . ދަނޑިފުޅުދޫނި . ދުންފަތުދިޔަ . ދޮންރީނދޫމަސް . ދޮންބިބީ . ތައްޓޭ . ތަލަކަޅުބިބީ . ތުންބިބީ . ތުންދިގުބިބީ . ގުރުވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ