...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަދިވައް
ނ.
ހާއަޅާތަންތަން ބެއްދުމަށްޓަކައި ޖަހާފަންވަތް.
(ފަންގަނޑު) މިސާލު:
ތިޔަފުރާޅުގައި ލަދިވަކެއް ޖަހާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ