...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަދުރަކި
ނއ.
ލަދުގަންނަގޮތް ހުރި.
މިއީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ސިފައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަދެގޮބިޔާ . ލަދޮރަކި . ލަދޮރަކިކަން . ލަދޮރަކިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ