...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަދުކުޑަ
ނއ.
ލަދެއްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރަވެލާ . ކަހަބަ . ކާޅު . ކާޅުކަން . ކާޅުވުން . ކާފަރު . ކާފަރުކަން . ކޫޑި . އައިގޮޅި . ލުއްޗާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ