...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަދުގަސް
އިގައި ހުންނަ ކުޑަގަހެއް.
ފަތްތައް ހުންނާނީ ހެލެނބެލި ފަތް ގޮތަށް ކުދިކޮށް ފެހިކުލަ ގަދަކޮށްނެވެ.
މާހުންނަނީ ޖަންބު ކުލައެއްގައެވެ.
އެއްވެސް ގޮތަކުން ގަހަށް ލޮޅުމެއް އަރައިފިނަމަ ގަހުގެ ފަތްތައް މޯޅި ވެއެވެ.
(2) މަޖާޒު:
މާބޮޑަށް ލަދުގަންނަ އަންހެން ކުއްޖާ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިދާފެލާ . ރަކިމައު . މޯޅިކޮށްލުން . ލަދަގެހާ . ލަދުމާގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ