...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަތާ
ނ.
(ސ) ފަޅުގައި އުޅޭ ދޮންކުލައިގެ މަހެއް.
މިމަސް އެންމެ ބޮޑު ވާނީ ހައެއްކަ އިންޗި ވަރަށެވެ.
މަހުގެ ދިގަށް ކަޅުރޮނގުތަކެއް ހުރެފައި ނިގޫފަތުގެ ދެފަރާތުގައި ކަޅުދެލަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަނބުގެއްލި ކޮށި ދަނޑުވެސް ގެއްލުނީއެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ