...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަގަނާ
ނ.
އިރުވާހުދާ ވައްތަރު އެއަށްވުރެ ބޮޑު ކަރުދިގު ހުދު ކުލައިގެ ދޫންޏެއް.
މިދޫނީގެ ފަޔާއި ތުންގަނޑު ހުންނާނީ ކަޅު ކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޑަލަގަނާ . ލަނގަލަ . ލަގަނާދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ