...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަގަން
ނ.
(1) އަހާއި ޖަމަލުފަދަ ސަވާރީގެ ކައިދާގެ ދެކޮޅުގައި ގުޅާފައި ހުންނަ ވާފަށް.
މިއީ ސަވާރީ ކޮންޓްރޯލުކޮށް ހެދުމަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ ވާފަށެކެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ބާރު.
(3) އިޚްތިޔާރު.
(4) ހިފެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޭނީސް . ރޭނީސްހިފުން . ކައިދާ . ކައިދާ އެޅުވުން . ލަގަންއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ