...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަގަބު
ނ.
ލިބިފައިވާ މަޤާމަކާ ނުވަތަ ހޯދައިފައިވާ ޝަރަފަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ ޙާޞިލްކުރި ސަނަދަކާ ގުޅޭގޮތުން މީހެއްގެ ނަމުގެ ކުރިޔަށް ލާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނބުލޭގެފާނު . ކޮލި . ލަގަބޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ