...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަގޮނޑި
ނ.
(1) ނޭވާލާ ހޮޅީގެ ބައެއްގެ ގޮތުން ކަރުގެ ކުރިމަތިން ބޭރަށް އުފުލިފައި ހުންނަ އުފުލުން.
މިއީ ނޭވާލާ ހޮޅީގައި މަޑުކަށިން ހެދިފައިވާ ބައެކެވެ.
(2) މަސްމަހާމެހީގެ ހިތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކައްޓަލަ . ހިނދިވަޅު . ނީލަން . ނީލަންގޮނޑި . ނުބައިއެއްޗެހި . ނޮޅިވަޑާ . ކޮނޑުވަޅު . ކޮވެލިބަޑި . އަޅަގެނޑި . އަތްހަމަ . އޮށްހަމި . ވިހަމޫ . ވިހަތަން . ވެހަނަފިލާގޮނޑި . ވެހަތާން . ވެހަތެން . ވެހަލަގޮނޑި . ވެހެނަގިލާގޮނޑި . މަރޮވަޑާ . މައިލަގޮނޑިޔަށް ކެތްނުވުން . މާރާކާށި . ފޫރުމާ . ދަހިފޫޅު . ދޮޅިދޮށް . ތަރަފަނަ . ލަނގޯ . ލަގުނޑު . ލަގޮނޑިވަޅު . ގޮނޑިފޭބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ