...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަގޮނޑިވަޅު
ނ.
ކަރުގެ ތިރިން ލަގޮނޑިއާ ދިމާގައިވާ އަޑިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނދިވަޅު . ނޮޅިވަޑާ . ކޮނޑުވަޅު . މަރޮވަޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ