...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަސް
ނއ.
(1) ޙަރަކާތް އަވަސްނޫން.
(2) ދުވެލިމަޑު.
(3) ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ބާރުކުޑަ.
(4) ހުންނަންވާ ވަރަށްވުރެ ވަގުތު ފަސްވާފަސްވުން.
މިސާލު:
ތިޔަގަޑިލަހެވެ.
(5) ތަނަކަށް ދާންވާ ގަޑިއަށް ނުދެވިވާފަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުވުން . ހަލުވިފިޔަވަޅު . ހިތްއަވަސްވުން . ނިތްގަނޑު މިޔަރު . ނީސްތާށި . ނީސްތާށްޓަށްއެރުން . ނެގިމަޑުވުން . ރާގުދިގުވުން . ބިލެތްމާލުން . ބޮލިރަވަ . ބޮޑުލަކި . ކާޅުކޮށުން . ކިލޭސްމޭ . ކޯދު . އަވަހަށް . އަވަސް . އަވަސްހިސާބު . އަސްކޮޅު . އަޑިއެޅުން . އަޔާއަޔާ . އެހި . ވަކަ . ވަކަރާގު . ވަކަވުން . ވަކަދިއުޅި . ވައުދެމުން . ވޭލަވުން . މަނައި . މަގުލަސްބެއްދުން . މަސަލަސް . މަޑުކޮށްލުން . މަޑުވުން . މަޑުމަޑުން . މަޞްލަޙަތު . މުސްކުޅިތާރަ . މުޞްލިޙުން . ފަނިހިރޭހެންހިރުން . ފައުޖު . ފަސް . ފަސްނުވުން . ފަސްވުން . ފަސްފޮށި . ފަސްޖެއްސުން . ފާސްދޯރު . ފީލުބާގަ . ފީލުބާގައިމީހުން . ފުންމާކޯކިޔުން . ދަނައި . ދަން . ދަމަކުން ބަޑިއެއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ