...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަސްކަން
ނއނ.
(1) ޙަރަކާތް އަވަސްނޫންކަން.
(2) ދުވެލި މަޑުކަން.
(3) ކުރިޔަށް ދިޔުމުގެ ބާރުކުޑަކަން.
(4) ހުންނަންވާ ވަރަށްވުރެ ގަޑި ފަސްވާކަން.
(5) ކަމެއް ހިނގަން އޮންނަ ގަޑީގައި އެކަމެއް ނުހިނގައި އެގަޑިއަށްވުރެ ފަހުން އެކަމެއް ހިނގާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުޞްލިޙުން . ދިއުޅިދިގުކަން . ތަތްކަން . ލަނަކަން . ލަވަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ