...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަސްކަރު
ނ.
(1) ފައުޖު.
(2) ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބޭ ސިފައިންގެ ޖަމާޢަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައުޖު . ފީލުބާގަ . ފީލުބާގައިމީހުން . ލަޝްކަރު . ލަޝްކަރޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ