...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަސްކުރުން
މ.
(1) ހަރަކާތް އަވަސް ނުކުރުން.
(2) ދުވެލި މަޑުކުރުން.
(3) ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ބާރުކުޑަކުރުން.
(4) ހުންނަންވާ ވަރަށްވުރެ ވަގުތު ފަސްކުރުން.
މިސާލު:
ގަޑި ލަސްކުރުން.
(5) ތަނަކަށް ދާންވާ ގަޑިޔަށް ނުގޮސްފަސްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިލެތްމާލުން . ލަހަކެރުން . ލަސްކުރުން . ލަސްކޮށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ