...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަސްވުން
މ.
(1) ހަރަކާތް އަވަސްނުވުން.
(2) ދުވެލި މަޑުވުން.
(3) ކުރިޔަށް ދިޔުމުގެ ބާރު ކުޑަވުން.
(4) ހުންނަންވާ ވަރަށްވުރެ ވަގުތު ފަސްވުން.
މިސާލު:
ގަޑިލަސްވުން.
(5) ތަނަކަށް ދާންވާ ގަޑިޔަށް ނުދެވި ފަސްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުވުން . ރާގުދިގުވުން . ވަކަވުން . ވޭލަވުން . މަޑުވުން . ފަސްވުން . ދޭރީވުން . ލަހަވުން . ލަސްވުން . ލަސްވެލުން . ލޮހުން . ގަޑިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ