...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަސްލަހުން
ކއ.
(1) މަޑުމަޑުން.
(2) އަވަސް ނުކޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުލަކި . ވަކަ . މަޑުމަޑުން . ފަނިހިރޭހެންހިރުން . ދަމަކުން ބަޑިއެއް . ލަހަލަހައި . ލަހަލަހެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ