...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަސްލަވަ
ނ.
(1) މަޑުމައިތިރިކޮށް ދަމައިލައިފައި ކިޔާލަވަ.
(2) މަޑުމައިތިރިކޮށް ދަމައިލައިފައި ޖަހާލަވަ.
(3) ލަވަބައެއްގެ ފުރަތަމަ ފަށާލަވަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުސްކުޅިތާރަ . ލަވަބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ