...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާ
ނ.
(1) ފާލީސް ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި ލަކުޑީގެ ބައެއް ތަކެތީގެ ބޭރުގައި ޖެހުމަށާއި ހަނުތެޅުމަށާއި، ބައެއް ތަކެތި ބަންދު ކޮށްފައި އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
މީގެ ދެތިން ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
(2) ބަޑީލާ.
(3) ލުން މިބަހުގެ އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިގަނޑު . ހަނދާން . ހަނދިވަޅު . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނދުމަ . ހަނގުރާމަ . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނާހުނިކުރުން . ހަނު . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނުކުނޑި . ހަނުތެޅުން . ހަނުގާގަނޑު . ހަނޮ . ހަން . ހަންނޮޅުން . ހަންމާލާ . ހަންމުށި . ހަންމޯ . ހަންފީރު . ހަންގަނޑު . ހަންޑިބުރެ . ހަންޑިބުޅި . ހަންޑިކުނާފަތް . ހަންޑިފަން . ހަންޑިފަންގިވަން . ހަންޖެހުން . ހަރާން . ހަރާންބަކަރި . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރާންދަރި . ހަރިސަ . ހަރުބޭސް . ހަރުވާޅު . ހަރުމަނިޔާ . ހަރުމުދާ . ހަރުފަތް . ހަރުގަނޑު . ހަބަރުބޭ . ހަބޭސް . ހަޅަ . ހަޅަޖެހުން . ހަޅުތާލު . ހަކި . ހަކުރުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ