...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާހި
އެވެ.
މިއަށް އެޅެނީ ނާޅިއެއްގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައެވެ.
ނުވަތަ ދެބައިލާއްސެވެ.
ދިޔާ އެއްޗެހި މިނުމަށް ގެންގުޅޭ ލާއްސަށް ކިޔަނީ ބޮލިއްސެވެ.
(ބޮލިހި) މިއީ ކާށީގެ އުނބުން ހަދައިގެން ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
މިއަށް އެޅޭނީ އަޑުބައެއްގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލަނި . ހިމަބިހި . ހިތިކަރުނަ . ހުޅި . ހުތުރު . ނަޖިސްކަން . ނާޗާރު . ނުހޮރުއްޕާން . ނުހޮރުއްޕާންކުރުން . ނުހޮރުއްޕާންވުން . ނުކުޅަދާނަވުން . ރަޑަމާލި . ރީތި . ރީތިކަން . ރީތިވުން . ބާގަބޯތަށި . ކަނުއަނދިރި . ކަޑިފަށަލަ . ކާލަނރުނދު . ކިލާހި . ކުލާހި . އަވަދިކޮށްލުން . އަތުފެންނުހިކުން . އުޅައްކު . ފިސާރި . ފޮރޮއްޕާކަށްނެތް . ތުން . ލައިހި . ލާހިކަ . ލާހިކަހައްދެއްނެތް . ލާހިކައިކެނެއް . ލާހިކަވަރޮވުން . ލާހިކަވުން . ލާހިކު ކުޅަދާނައެއްނޫން . ލާހިފަތި . ލާހިދަޅު . ލާހިތާޓު . ލާފެންކުރުން . ލާޖަހައިކުރެހުން . ލާޖެހުން . ލިޔެލާޖެހުން . ޝަފާޢަތްފުޅަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ