...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާހިފުން
މ.
(1) ކަމަކަށް ބާރުލައި އަލުން ހިފުން.
(2) ގުންބާއިން ތެޔޮފަދަ އެއްޗެހި ނަގާއިރު ނުވަތަ ގުންބާއިން ވައިޖަހާއިރު އޭގައި ފޯރިހިފުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ