...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާހުބައްތި
ނ.
(ޅ) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ދިރުނބާކޮޅުގައި ހުންނަ ބައްތި.
މިއީ އިހުގައި ގެންގުޅުނު އެއްޗެކެވެ.
މި ހުންނާނީ ވަށައިގެން ބިއްލޫރި ޖަހާ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ