...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާނށި
ނ.
(ޏ) (1) ފެން ނުބެދޭ ވަރުގެ ޅަފެންފޯއް.
(2) ވަޅުކައިރީ ފެން ހެދިފައި އޮންނަ ތަންތާނގައްޔާއި، ވަޅު ގާދަށުގައި އުޅޭ ކުރަފި ވައްތަރުގެ ދިރޭއެއްޗެއް.
(3) (ގ) ލާރިފޯއް.
(4) ގުރުޑު ފެންފޯއް.
(5) ހިކިފޯކުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ވަރަށް ހިމަދިގުފޯއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ