...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާނދާ
ނ.
ދާއުކައިގެން ފަޅުތެރެއިން މަސްހިފުމަށްޓަކައި ގޮޅިކުދިކޮށް ބަނދެފައި ހުންނަދާ.
މިއީ އުކައިގެން މަސްހިފާ އެއްޗެކެވެ.
މިހުންނަނީ ކުރަވީގައި ވަށައިގެން ބަރިލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލިގަބަ . ކޮލަވާދެމުން . ފަރި . ދާއުކުން . ދެއު . ދެއްލުން . ދެލް . ލަންދެލުން . ލަންދެލެ . ލާނދާއުކުން . ލާނދާއެއްލުން . ލާނދެލް . ލާދައުލުން . ލާދެއު . ގަބުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ