...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާނދާއުކުން
މ.
ފަރުފަރާއި ފަޅުފަޅުން މަސްހިފުމަށްޓަކައި މަސްގަނޑުގެ މައްޗަށް ފެތުރޭގޮތަށް ލާނދާ އެއްލަމުން ދިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެއްލުން . ލާނދާއެއްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ