...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާނެތް
ނއ.
(1) ނުބައި މާނަ ނުކުންނަ ގޮތަށް ހެއްވާ ވާހަކަ ދައްކާ.
(2) ސަކަ.
(3) މަޖާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްމާރި . ލާނަތް . ލާނެތިކަން . ލާނެތިކުރުން . ލާނެތިވުން . ލާނެތު . ސަމާސާކުރުން . ސިޔާސަ . ސިޔާސަކަން . ސިޔާސަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ