...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާންޗު
ނ.
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ ބާރަށްދުވާ އުޅަނދެއް.
މީގެ ކުދި އެއްޗެއްސާއި ބޮޑެތި އެއްޗެހި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިނީސްބައްތެލި . ދުންބައްތެލި . ތަންމަތި . ލޯންޗު . ޑިންގީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ