...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާރި
ނ.
(1) ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެންގުޅޭ ސިއްކައެއް.
ސަތޭކަލާރިއަކީ އެއްރުފިޔާއެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ފައިސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައުރުފިޔާ . ހަވަރުދުރޯ . ރަނޑުރިހި . ރިހިދީގެންހުރުން . ބަންޑާރަދުރޯ . ބައިރުފިޔާ . ބާރައަނާ . ބުޅިލާރި . ބޮޑުރިހި . ބޮޑުލާރި . ކަށުވަތުރިހި . އަރާރިހި . އަރުދު . އެވޭލާބޮޑުލާރި . އެވޭލާކުޑަލާރި . އޮޅިމެދުވުން . ވާރުއޮޑީމީހުން . ފަނަމި . ފޮތުރިހި . ދަންބެރުބޭލުން . ދަރިވިއްކުން . ދިގުލާރި . ދުރޯ . ދުރޯނެގުން . ތިންމައިގަނޑުވިޔަ . ތޮއްޓަށް އެއްލާ ރިތެއްގެ ފޫހެން . ލާށިފޯއް . ލާނށި . ލާރި . ލާރިނެގުން . ލާރިފުވައް . ލާރިފޮތި . ލާރިޖެހުން . ގެމާވެދުމާދިއުން . ސިއްކަ . ސިއްކަޖެހުން . ސިއްލަރު . ސުންކަންނެގުން . ސެންޓު . ޒިޔާރަތްފުޅުލާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ