...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާރިފެލާ
ނ.
(ސ) ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތެއް.
Mީގެ ފަތުގެ ސިފަ ލާރީގެ ސިފައާ ވައްތަރުވާނެއެވެ.
މިއީ ފެހިކުލަގަދަ، ބިންމަތީ ލަހުން ފެތުރޭ ތިރިކޮށްހެދޭ ވިނައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ