...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާބަ
ނ.
(1) ފައިދާ.
(2) މަންފާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިޢުމަތް . ނޮޅިބުރި . ބަނޑުއޮޑި . ބޯރުދޫބައްތި . ކޮޅުފައިންޖެހުން . އައުންސު . އަމަރުތައޯގަ . އަތްދަށުންޖެހުން . އުފަކާރަ . ވައުދެމުން . ވަލުކަނދާ . މަންފާ . މަންފާކުރުން . މަންފާވުން . މުލައާނާންދައޯގަ . ފައިދާ . ފައިދާކުރުން . ފައިދާވުން . ފަސްކުޅަނދު . ފަސްމާރި . ފިހި . ދަރު . ސިރިވަންސަނައޯގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ