...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާބަފާ
ނ.
ފަޅުފަޅުން ހިފާ އެމުގެ ބާވަތެއް.
މި އެންމެ ވައްތަރުވާނީ މުގުރާމާއެވެ.
މީގެ އަރިމަތީގައި ރީނދޫކުލައިގެ ރޮނގެއް ބޮލުގައި ދޮން ކުލައިގެ ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
މިއެމުގެ ބޮޑުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ އިންޗިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ