...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާބޮނބި
އްގެ ދިގުމިނަށް ލަކުޑިން ހަދައި އޭގައި ބޮނބިނަރު ހަރުކޮށްގެން ހަދައިފައިވާ ބުރުހެކެވެ.
ތާންގަނޑު ކިޔަނީ ލަކުނޑިން ފޫއަޅައިގެން ހަދާފައިވާ ހަތަރެސްކަން ފޮށިގަނޑަކަށް ތާން އަޅައިފައި ބެހެއްޓުމުން އެފޮށިގަނޑަށެވެ.
މިއީ ފޭރާން ކުރާއިރު ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތާންފިހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ