...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާބޮނދި
ނ.
ފޮތިގަނޑެއްގެ ކައިރިން ވަކިވަރަކަށް އުއިދަމައި ތަންތަންކޮޅުން އެއްކޮށް ވަކިފާޑަކަށް ޖަހާގޮށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލާބަނދި . ލާބޮނދު . ގަލަސް . ސިކަންތިދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ