...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާކަން
ނއނ.
(1) ތަތްކަން.
(2) ތެރަސްކަން.
(3) ރޫޅިގެން ނުދާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްނުބައިކަން . އަލިކަން . އޮގަރުކަން . ވައްކަޅިންބެލުން . މޫނުއަލިކަން . ދުރުދުރުންބަލައިލުން . ތެދުވެރިކަން . ލައުކަން . ލޮނުގަދަކަން . ލޯދިގުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ