...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާއިޤު
ނއ.
(1) އެކަށީގެންވާ.
(2) އަރާއަރަފޯދޭ.
(3) އަތްހަމަވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާގާބިލުކަން . ނާގާބިލު . ނާގާބިލުވުން . އަރާއަރަފޯދުން . ޤާބިލު . ޤާބިލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ