...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާއުފުލާ އެތީގެ ބަރެއް ނުފެންނާނެއެވެ.
ގބ.
މަޖާޒު:
ކިތަންމެ ހިކި އަންހެނަކަށް ކިތަންމެ ފަލަ ވަރުގަދަ ފިރިހެނަކާ އިންނަން ދިމާވިޔަސް އެކަމަކާ ޖެހިލުމެއް ނުވާނެކަން ދޭހަކޮށްދިނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ