...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާމި
ނ.
ރުއްގަލު ބޭހަށާ އަދި އެހެނިހެން ދިވެހިބޭހަށް ބޭނުންކުރާ މާއްދާއެއް.މިއ.
ލާމިގަހުގެ ކިރެވެ.
ހުންނާނީ ކުމުންޒާންޏާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް މަޑު ރީނދޫކުލައެއްގައެވެ.
މީގައި މީރުވަހެއް ހުރެއެވެ.
އަދި މިއީ ކުމުންޒާންޏަށް ވުރެ މަޑު އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަކަރުގެ . މޯޅި . ލާމި . ލާމިޔާ . ގުދާރު ބިންދައިގެން ދާވަރަށް މަސައްކަތް ކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ