...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާމިގަސް
އްތަރަށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
ފަތްތައް އަނބުފަތާ އެއްވައްތަރުވެފައި ހިސާބަކަށް ރާޅުވާނެއެވެ.
ފަތްތައް އެނބުފަތާ އެއްވައްތަރުވެފައި ހިސާބަކަށް ރާޅުވާނެއެވެ.
އަނބުގަސްފަދައިން މާބޮޑެއް ނުވާނެއެވެ.
މިގަހުގައި ނިކަނުކުންނަ ގޮތަށް ފެހިކުލައިގެ އޮށްތަކެއް ނުކުމެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަކަރުގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ